AZ KISALT! / JUST A TRIM!


“Az  kısalt !” –  İstasyon Berberi Cavit

“Az kısalt !” der bir müdavim. Bir diğeri asker tıraşı ister; bir başkası sakal tıraşı… Burası, kendinden gönüllü olarak bir parça saç, sakal bırakmak isteyen erkek müşterilerin uğrak yeri, mahallenin kırk yıllık berberi, “İstasyon Berberi Cavit”in (Cavit Durukan) küçük, sekiz metrekare dükkanıdır… Çabam, yanıbaşımızdaki bir zanaatkarın, “bir koltuk bir ayna” ile başlayan meslek serüveninin 40. yılında, günümüzün zor koşullarına rağmen sürdürdüğü sağlam, saygın ve mutluluk verici konumunu kavramak gayretidir.

Bir Portre

“Fotoğraf antropolojik bir araç olarak görülebilir. Bilmediğimiz, tanımadığımız ile ilgili bilgi toplamayı kolaylaştırır fotoğraf çekmek. Darıyerli’nin bu projesinde fotoğrafın bu görevi, fotoğrafçının ifade biçimi haline geliyor. Darıyerli’nin süjesi Cavit, Cavit olmaktan çıkıyor, 8 metrekarelik bir dükkanda çalışan bir berber olmak yerine, fotoğrafçının kendisiyle ilgili ipuçlarının olduğu bir levhaya dönüşüyor. Cavit, Philip Roth’un kitaplarındaki bir ‘her adam’ karakteri; hem orada, hem de değil. Cavit müşterilerinin saçlarını sakallarını makasıyla şekillendirirken, Darıyerli, fotoğraf makinesiyle bir adam yaratıyor ve bu adam ne Cavit, ne Darıyerli. Hepimizin bir parçası olduğu bir hikaye.” – Merve Ünsal

“Just a trim!” –  Cavit, The Station Barber

“Just a trim!” says a regular.  Another asks for a soldier’s haircut, yet another wants a shave.  This is a regular spot for male customers who voluntarily part with their hair or beard. This is the eight square metre shop of the Station Barber, Cavit, the barber of the neighbourhood for forty years. One can leave this location relieved not only of hair, but also of daily worries, thanks to the relaxing atmosphere of chirping canaries, a collection of interesting objects, old photographs, furniture and mirrors, and also thanks to the capable hands of the man wearing the white coat.